Wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Acti GWARANT 1 i Acti GWARANT 2

 

Aby poprawnie wypełnić wniosek przeczytaj poniższe uwagi:

1. Rozpocznij od wyliczenia składki w kalkulatorze.

2. Wypełnij wszystkie rubryki wniosku ubezpieczeniowego.

3. Po wypełnieniu wniosku - sprawdź formularz, jeżeli, któreś dane obowiązkowe nie zostały wpisane - raport je wymieni.

4. Wydrukuj formularz wniosku.

5. Przejdź do formularza wpłaty pierwszej składki ubezpieczeniowej, uzupełnij dane i wydrukuj.

6. W przypadku zadeklarowania regularnej składki miesięcznej - wpisz dane do formularza polecenia zapłaty i wydrukuj je.

7. Podpisz wszystkie dokumenty:
- wniosek ubezpieczeniowy - przy deklaracji przystąpienia do MACIF Życie (na górze pierwszej strony), oświadczenie o zgodności podanych informacji ( koniec wniosku)
- polecenie zapłaty - zgodnie ze wzorem podpisu w banku prowadzącym Twój rachunek bankowy.

8. Wyślij podpisany wniosek i polecenie zapłaty na adres:
        MACIF Życie TUW
        00-854 Warszawa
        Al. Jana Pawła II 25

9. Dokonaj wpłaty pierwszej składki na konto MACIF Życie.

10. Otrzymasz od nas: polisę ubezpieczeniową, OWU, statut MACIF Życie TUW.

 

   Zapoznał(em)/(am) się z OWU Acti GWARANT 1 i Acti GWARANT 2

Zobacz OWU Acti GWARANT 1 (format pdf)

Zobacz OWU Acti GWARANT 2 (format pdf)